function correctPNG() // correctly handle PNG transparency in Win IE 5.5 or higher. { for(var i=0; i" img.outerHTML = strNewHTML i = i-1 } } } window.attachEvent("onload", correctPNG);
Лого

СИСТЕМНІ КОМУНІКАЦІЇ

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ

 
 

 
Головна arrow Продукція PERCo arrow PERCo-S-20 [Опис системи]
 
  

PERCо-S-20 [Опис системи]

Єдина система безпеки та підвищення ефективності підприємства 

 Опис системи

 

 


 
   

Багатофункціональна система для забезпечення і підвищення ефективності роботи промислових підприємств, терміналів, банків, бізнес-центрів, медичних й освітніх закладів, організацій інших сфер діяльності.

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ
Високий рівень безпеки – забезпечення усіх кордонів захисту підприємства:
        - стримування
        - виявлення
        - оцінка 
        - реагування
Надійність і стійкість – робота всіх технічних засобів системи в єдиному інформаційному просторі Ethernet.
Об’єднання можливостей систем контролю доступу, охоронної і пожежної сигналізації, відеоспостереження.
Високий економічний ефект від впровадження.
Оптимальний розподіл задач між технікою та людиною – запобігання впливулюдського фактору за рахунок автоматизації процесів управління обладнанням і внутрішнього обліку.
Комплекс організаційних заходів, які рекомендовані додатково до технічних засобів для їх ефективного використання.
Гнучка модульна архітектура забезпечує вибір необхідного комплекту для потреб конкретного заходу, з можливостями  подальшого нарощування і розвитку системи.

PERCо-S-20

ЗАДАЧІ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ

І. БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Комплексний захист підприємства
Система забезпечує всі кордони захисту підприємства від різноманітних загроз: стримування, виявлення, оцінка та реагування. Стримувачами потенційних злочинців є турнікети й огородження на прохідній підприємства, встановлені на видному місці відеокамери, інформація про наявність відеоспостереження тощо. Функцію виявлення система виконує за допомогою датчиків охоронної та пожежної сигналізації, датчиків несанкціонованого проходу, відеокамер з детекторами руху тощо. На основі оперативної інформації від технічних засобів виявлення та вчасно наданих системою PERCo-S-20 сигналів тривоги співробітники служби безпеки підприємства мають можливість швидко і точно оцінити позаштатну ситуацію. На етапі реагування захист від загроз реалізується за допомогою запланованих сценаріїв спільних дій обладнання контролю й управління доступом, відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації, в тому числі без участі оператора. Наприклад, автоматичне розблокування дверей і турнікетів при пожежі; автоматичне включення запису зображення з відеокамер тощо. Інформація від технічних засобів безпеки використовується одночасно і для підвищення ефективності роботи підприємства, що дозволяє зменшити вартість системи. На етапі проектування, в залежності від специфіки об’єкту та поставлених задач безпеки, технічні засоби PERCo-S-20 розміщують з урахуванням найбільш імовірних шляхів проникнення порушників на підприємство, у місцях можливого вчинення зловмисних дій і шляхів доступу до них. Як правило, це периметр території та фасад адміністративної будівлі, пішохідна й автотранспортна прохідні, особливо важливі приміщення (кабінети керівників, каса, склади тощо). Тим самим забезпечується комплексний захист від усіх загроз.

Захист від пожежі
Система забезпечує ефективний захист від пожежі за допомогою застосування адресно-аналогової системи пожежної сигналізації. PERCo-S-20 дозволяє:
        - виявити займання на ранній стадії та дистанційно оцінити його характеристики на основі відхилень параметрів оточуючого середовища (підвищення ступеня задимленості, температури тощо);
        - визначити місце загорання, вказуючи осередок пожежі на графічному плані; 
        - здійснювати постійний автоматичний контроль працездатності пожежних оповіщувачів та інших технічних засобів; 
        - мінімізувати хибні спрацьовування системи; 
        - використовувати під час монтажу один оповіщувач замість двох порогових датчиків, що дає можливість зменшити витрати кабелю для прокладення мережі, зменшити тривалість і об’єм монтажних робіт.
Все обладнання, яке застосовується, відповідає державному стандарту і нормам пожежної безпеки, має високу надійність і розраховано на неперервну цілодобову роботу. Додаткові заходи протипожежної безпеки може забезпечити система відеоспостереження, наприклад, шляхом налаштування автоматичного включення по сигналу тривоги камер поблизу осередку загорання для візуальної оцінки ситуації. Крім того, отримавши інформацію про пожежу, система автоматично розблоковує турнікети на прохідній для швидкої евакуації людей.

Захист від розкрадання
На основі взаємодії засобів відеоспостереження, охоронної сигналізації й контролю та управління доступом, в тому числі і без участі оператора, PERCo-S-20 забезпечує захист від розкрадання речей співробітників, наявних коштів, оргтехніки, матеріалів, інструментів. Проектуючи систему, розробляють схему розміщення на об’єкті технічних засобів – охоронних датчиків, відеокамер, турнікетів, замків тощо – з метою перекриття місця найбільш імовірного розкрадання (офісні приміщення, склад готової продукції, каса підприємства тощо). Планують сценарій реакції системи на можливі дії зловмисників. Наприклад, при спробі без права доступу пройти на склад автоматично вмикається відеокамера, яка фіксує ситуацію на місці, і в центральний пункт охорони передається сигнал тривоги, де вказується місце здійснення несанкціонованої дії на графічному плані об’єкта. Система дозволяє вести запис подій, які фіксуються відеокамерами, у режимі реального часу і забезпечує зручний пошук і перегляд окремих фрагментів. Це використовується для запобігання розкрадання, а також при проведенні службових розслідувань.

Захист від вандалізму
Захист від вандалізму (псування інструментів, оргтехніки, меблів, розбивання вікон, кидання предметів на територію тощо) система PERCo-S-20 забезпечує аналогічно захисту від розкрадання.

Комплекс організаційних заходів для забезпечення безпеки підприємства
Як доповнення до технічних засобів системи PERCo-S-20 розробка захисту від усіх видів загроз на підприємстві повинна передбачати комплекс організаційних заходів. Це може бути:
        - розробка на основі діючого законодавства структури, штатного розкладу, посадових інструкцій служби безпеки, порядку її взаємодії із структурами МВС, СБУ, МНС, алгоритму дій персоналу при пожежі, збройного нападу тощо; 
         - організація цілодобової роботи центрального пункту охорони (ЦПО);
        - обладнання території та приміщень підприємства засобами стримування потенційних зловмисників (огородження з колючим дротом, освітлення території в нічний час, грати на вікнах, інформація про відеоспостереження тощо);
        - розміщення на території стендів з планом евакуації персоналу й іншої необхідної в екстрених випадках інформації. 

ІІ. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Підвищення продуктивності праці персоналу

Автоматизація обліку робочого часу
Модуль обліку робочого часу автоматично складає табель для кожного співробітника за стандартними формами П-12 і П-13. При цьому враховує лише реальну присутність на робочому місці строго в рамках індивідуального графіка роботи: якщо працівник залишав територію протягом зміни, то час відсутності вираховується із загального відпрацьованого часу. І навпаки, якщо працівник затримався довше кінця робочого дня без виробничої необхідності, цей час не буде проставлено в табелі. Модуль дозволяє враховувати час відсутності на робочому місці або час перепрацювання, якщо це відбувається на законних підставах – для цього в ПЗпередбачено введення відповідних документів. Система підтримує змінні й гнучкі графіки з коректним врахуванням переходу зміни через 0.00 год.

Автоматизація кадрового обліку
ПЗ системи забезпечує можливість ведення бази даних персоналу (ПІП, посада, відділ, табельний номер, режим роботи, фотокартка, паспортні дані, перепустка, права доступу) і підтримує імпорт даних співробітників з MS Excel. Можливе оформлення карт доступу у вигляді перепусток з фотокарткою, інформацією про власника перепустки, логотипом фірми.

Автоматизація доступу до цінностей, які охороняються особливо
Для доступу в особливо важливі приміщення система передбачає можливість багаторівневої ідентифікації співробітників:
        - за принципом «лише вдвох» (вхід в приміщення дозволяється лише у супроводі відповідального працівника);
        - контроль доступу за допомогою відеоідентифікації.

Автоматизація прийому відвідувачів
Система дозволяє керівникові обмежити доступ в кабінет сторонніх осіб під час роботи з важливими документами, проведення нарад або конференцій, а співробітнику, який веде прийом, – упорядкувати вхід відвідувачів у приміщення. За допомогою зручного пульту дистанційного управління можна управляти дверима кабінету, переводячи контролер замка в різні режими: «Відчинено», «Відчинено для одноразового входу», «Контроль», «Нарада», «Зачинено». Ці ж режими можна задавати за допомогою програмного забезпечення, а також використовувати функцію попередньої відеоверифікації відвідувачів. Власник кабінету контролює поточний режим за допомогою внутрішнього блоку індикації с ІЧ-приймачем, що монтується в кабінеті у будь-якому зручному місці (наприклад, над дверима). Для інформування відвідувачів передбачено індикацію на зчитувачі з внутрішнього боку дверей.

Підвищення дисципліни праці співробітників

Контроль вчасного приходу і виходу з роботи
Співробітники проходять через прохідну підприємства, використовуючи безконтактні карти доступу як перепустки. Система реєструє всі події, пов’язані з проходами користувачів, і дозволяє отримати звіти про час приходу і виходу кожного співробітника, запізненнях, вихід з роботи раніше часу тощо. Звіти про порушення трудової дисципліни можуть формуватися за будь-який період часу.

Контроль за переміщенням персоналу територією підприємства
Для виконання даної задачі система дозволяє розмежовувати доступ співробітників:
        - за об’єктами – дозволено доступ лише у ті приміщення, де співробітник має право перебувати відповідно до своїх службових обов’язків;
        - за часом – дозволено доступ на об’єкт згідно з часовий графіком;
        - за статусом – залежно від прав доступу: доступ дозволено; доступ дозволено з правом автономної установки/зняття режиму охорони; доступ заборонено.

Контроль виконання поставлених задач на робочих місцях
Система дозволяє підвищити ефективність контролю за виконанням службових обов’язків персоналом за допомогою підсистеми відеоспостереження «Прозора будівля». Вона включає в себе встановлені в приміщеннях підприємства відеокамери, інформація з яких виводиться на монітор у кабінеті керівника і відповідальних менеджерів. Монітори також можуть бути встановлені в загальнодоступних місцях, що сприяєпідвищенню самодисципліни.Може вестися відеозапис подій. Збереження й архівація даних у системі забезпечує при необхідності зручний пошук і перегляд фрагментів відеозапису.

Комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності роботи
При розробці і втіленні системи PERCo-S-20 для виконання задач підвищення ефективності бізнесу рекомендується передбачити (розробити) комплекс організаційних заходів, враховуючи специфіку підприємства. Це може бути:
        - призначення осіб, відповідальних за адміністрування й обслуговування системи;
        - складання списку співробітників-користувачів системи;
        - затвердження посадових інструкцій, пов’язаних з використанням системи;
        - організація автоматизованих робочих місць (АРМ);
        - навчання персоналу роботі з системою;
        - написання інструкцій для співробітників;
        - написання інструкцій для відвідувачів;
        - розміщення табличокпро ведення відеоспостереження тощо.

АПАРАТНИЙ СКЛАД PERCO-S-20

Універсальний контролер замка , турнікета PERCo-CT/L-04;
        Контролери замка (Ethernet) PERCo-CL-05;
        Контролери замка ((RS-485) PERCo-CL-201;
        Контролери ОРЧ PERCo-CR-01;
        Безконтактні зчитувачі (EMM/HID) PERCo-IR-03, PERCo-IR-04;
        Безконтактні зчитувачі (Mifare) PERCo-IR-07;
        Контрольний зчитувач (EMM/HID) PERCo-IR-05
        Контрольний зчитувач (Mifare) PERCo-IR-08
        Табло системного часу PERCo-AU-05
        Внутрішній блок індикації PERCo-АI-01
        Пульт дистанційного управління PERCo-AU-01
        Карткоприймач PERCo-IС-02;
        IP відеокамери. 

Контролери
У системі PERCo-S-20 застосовуються контролери з 32-розрядними процесорами останнього покоління, що відповідають сучасним вимогам щодо рівня швидкодії, об’єму пам’яті на події та кількості карт доступу, що обслуговуються. Контролери підключаються до комп’ютерної мережі Ethernet і не потребують постійного зв’язку з комп’ютерами. Збереження системних параметрів (налаштувань) і фіксація подій відбувається в енергонезалежній пам’яті контролерів. Реалізовано можливість поновлення програмного забезпечення контролерів через Ethernet. Всі події системи контролери автоматично передають на сервер для наступного опрацювання.

Основні технічні характеристики контролерів системи PERCo-S-20

Модель
Кількість контрольованих дверей
1
2
1
Кількість контрольованих турнікетів
 
1
 
Кількість зчитувачів
1 вбудований
2 виносні
1 вбудований
Кількість користувачів
50000
50000
1000
Кількість подій
135000
135000
135000
Кількість шлейфів охоронної сигналізації
 
2
 
Тип інтерфейсу
Ethernet
Ethernet
RS-485

Контролер PERCo-CT/L-04 має інтерфейс зв’язку Ethernet. Підтримує підключення по інтерфейсу RS-485 таких пристроїв:
        - до 2-х зчитувачів PERCo-IR-03, PERCo-IR-04, PERCo-IR-07;
          (замість другого зчитувача можливо підключити карткоприймач PERCo-IC-02);
        - до 2-х блоків індикації з ІЧ-приймачем PERCo-AI-01
          (можливість керувати замком за допомогою ІЧ-пульта);
        - до 8-ми контролерів замка PERCo-CL-201
          (контролер PERCo-CL-201 має вбудований зчитувач і керує одним замком);
        - табло системного часу PERCo-AU-05.

Внутрішній блок індикації (з інфрачервоним приймачем) PERCo-AI-01 – використовується як приймальний пристрій при управлінні контролером замка PERCo-CT/L-04 за допомогою пульта ДУ, а також для дублювання індикації про поточний режим контролерів (наприклад, у системі «Прийом відвідувачів»). Є як окремий блок з мнемонічними індикаторами.

Карткоприймач PERCo-IC-02 призначений для зчитування безконтактних карток доступу, а також збору і збереження карток, виданих відвідувачам як разові перепустки, які вони зобов’язані повернути при виході з об’єкту, що охороняється.

Відмінні особливості:
        - обслуговування як постійних (без вилучення), так і разових карток доступу;
        - вилучення разових карток у відвідувачів при виході з об’єкту;
        - контейнер збору карток ємністю 450 одиниць;
        - захист контейнера збору карток від доступу сторонніх осіб;
        - обслуговування карток доступу стандарту ЕМ-Маrin;
        - мнемонічний індикатор.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PЕRCo-S-20

Програмне забезпечення (ПЗ) системи PERCo-S-20 працює під управлінням MS Windows XP/2000/2003, має доброзичливий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Доступ користувачів до модулів ПЗ захищено системою паролей. Програмне забезпечення є мережевим і дозволяє створити стільки автоматизованих робочих місць, скільки необхідно для вирішення задач забезпечення безпеки і зростання ефективності роботи підприємства.

Базовий комплект ПЗ надає користувачу мінімальний набір установок для забезпечення нормального функціонування системи. Підтримує ведення списку співробітників (прізвище, ім’я, по батькові), реєстрацію виданих карток, призначення прав доступу за принципом «свій/чужий». Введення номера картки може здійснюватися двома способами: з клавіатурою комп’ютера або шляхом надання картки зчитувачеві. Програма дозволяє управляти режимами доступу контролерів і реєструє події з можливістю наступного перегляду. Базовий комплект ПЗ є необхідним елементом для установки інших програмних модулів і підтримує настройку єдиної консолі управління програмними засобами системи.

Модуль «Адміністратор/конфігуратор» спрощує процес настройки системи при її запуску в дію або зміні складу обладнання. Дозволяє як автоматично, так і вручну визначати апаратний склад і настроювати параметри роботи підключених пристроїв. Додатково до функцій розділу Конфігуратор Базового ПЗ модуль дозволяє настроювати не лише системи контролю й управління доступом та охоронної сигналізації , але і пожежної сигналізації й відеоспостереження, програмувати реакції певноготпристрою на ту чи іншу подію. Наприклад, отримавши інформацію про пожежу, система може автоматично розблокувати замки і турнікети для швидкої евакуації людей. Модуль дозволяє ввести розмежування повноважень користувачів на основі багаторівневої системи паролей, а також реєструє дії користувачів у всіх модулях ПЗ. Передбачено архівування і управління базою даних, моніторинг стану стану обладнання і можливість отримання звітів про склад і конфігурації системи.

Модуль «Верифікація/відеоідентифікація» дозволяє співробітникам служби охорони ідентифікувати власника картки доступу, порівнюючи його візуально або його зображення на моніторі (отримане з відеокамери) з фотокартки в базі даних, і приймати рішення про прохід. Всі події відеоідентифікації зберігаються в пам’яті системи, що дозволяє робити найрізноманітніші виборки та отримати звіти. Для роботи модуля «Відеоідентифікація» необхідна наявність модуля «Адміністратор».

Модуль «Моніторинг» призначено для співробітників служби безпеки. Модуль дозволяє створити мнемосхеми об’єкта охорони у вигляді графічного плану з вказаними на ньому технічними засобами, отримувати інформацію про стан системи і дистанційно управляти обладнанням (окремим пристроєм або групою пристроїв). ПЗ фіксує події в системі, вказуючи на час і місце їх виникнення на графічному плані об’єкта, і надає можливість співробітнику охорони оперативно реагувати у випадку позаштатної ситуації (наприклад, перевести двері у стан «зачинено» при виявленні зловмисника, заборонити картку тощо).

Модуль «Відеоспостереження» дозволяє вести відеоспостереження за об’єктом у режимі реального часу з виводом на монітор зображень зразу від кількох камер і переглядати записану інформацію. Програма передбачає створення і збереження схем контролю для системи відеоспостереження (наявність/відсутність детектора руху, тривалість відеозапису у випадку тривоги і т.д.). При наявності у відеокамерах вбудованого детектора руху передбачено можливість постановки/зняття їх з «охорони», а також автоматичне включення режиму запису при спрацюванні детектора руху. Реалізовано варіант ввімкнення режиму запису відеокамер і за командою оператора. Модуль забезпечує ведення відеоархіву з вказівкою на дату, час, номер і найменування камери.

Модуль «Центральний пост охорони» – призначено для чергового співробітника служби безпеки. ПЗ не лише об’єднує можливості модулів «Моніторинг»і «Відеоспостереження», але й забезпечує відображення на графічному плані об’єкта взаємодію відповідних технічних і програмних засобів (ввімкнення відеокамери у зоні спрацювання охоронного або пожежного датчика і т.д.). Модуль дає можливість відслідковувати тривожні події з вказівкою на місцезнаходження датчиків, що спрацювали, на графічному плані підприємства, дозволяє складати і зберігати інструкції для співробітників служби охорони, скорочуючи час реагування на позаштатні ситуації.

Модуль «Персонал (відділ кадрів)» дозволяє вести базу даних співробітників з назвами посад, підрозділів та іншої інформації, додатково до можливостей Базового ПЗ дозволяє вводити графічну інформацію про персонал (фото, зразки підписів і т.д.) із буфера обміну або файлу. Система довідників забезпечує швидке введення, зручне сортування даних і пошук облікових карток за різними параметрами. Всі зафіксовані зміни в обліковій картці співробітника (переведення в інший підрозділ і т.д.) дозволяють автоматично відображати нову інформацію при табельному обліку. Є можливість створення необхідних звітів і імпорт/експорт даних в Excel.

Модуль «Управління доступом» дозволяє створювати і редагувати довідники параметрів доступу за часом і графіків доступу за часом для подальшого використання при призначенні співробітникам і відвідувачам прав доступу.

Модуль «Бюро перепусток» призначено для автоматизації роботи бюро перепусток з надання прав доступу співробітникам і відвідувачам, надання/вилучення тимчасових і постійних перепусток (карток доступу) на підприємстві. Підтримує ведення списку перепусток і отримання звітів. Додатково до функцій розділу «Доступ співробітників» «Базового ПЗ» дозволяє розмежовувати доступ за часом в обрані приміщення і призначати права співробітників для постановки/зняття приміщень з охорони.

Модуль «Дизайнер перепусток» автоматизує роботу зі створення шаблонів для постійних і разових перепусток, дозволяє оформляти картки доступу у вигляді перепусток з фотокарткою й іншими даними співробітника або відвідувача, розміщати на перепустці логотип компанії тощо.

Модуль «Облік робочого часу» розроблено для співробітників відділу праці та заробітної плати і служить для автоматизації обліку робочого часу. Дає можливість задати пристрої, за фактом проходу через які буде зараховуватися початок робочої зміни. Дозволяє враховувати реальну присутність співробітника на робочому місці в рамках індивідуального графіка роботи. Модуль автоматично складає табель за типовими формати П-12 і П-13. Інтелектуальний алгоритм обліку підтримує багатозмінні та гнучкі графіки. Передбачено можливість введення виправдувальних документів і нарядів на понаднормовані роботи. Підтримується експорт звітів у формат MS Excel для подальшої статистичної обробки даних.

Модуль «Дисциплінарні звіти» призначено для отримання звітів про порушення співробітниками дисципліни праці (запізнення, вихід раніше часу, невихід на роботу). Можуть формуватися як щоденні звіти, так і звіти за будь-який період часу за всіма або окремими об’єктами, за кожним співробітником або за структурними підрозділами підприємства. Порушення трудової дисципліни фіксуються з урахуванням індивідуальних графіків роботи співробітників. Є можливість експорту звітів у Excel.

Модуль «Прозора будівля» дає можливість керівникам і менеджерам підприємства використовувати відеоінформацію, отриману з камер, встановлених для забезпечення безпеки, для контролю дотримання трудової дисципліни, створюючи «ефект присутності». Виведення інформації з відеокамер на монітори, встановлені в загальнодоступних місцях, сприяє підвищенню самодисципліни співробітників і створення у них почуття причетності до спільної справи. Модуль дозволяє складати список відеокамер, що використовуються, і переглядати записану в базі даних відеоінформацію у режимі постійного поновлення (користувач спостерігає відеозображення з частотою один кадр на секунду, із затримкою не більше 10-30 секунд). Реалізована можливість перегляду відео архіву за певний період часу за обраними камерами.

Модуль «Прийом відвідувачів» може служити як автоматизоване робоче місце керівника або особи, що веде прийом. Власник кабінету може, не піднімаючись, управляти дверима кабінету, встановлювати відповідний режим контролера замка (відчинено, контроль, нарада, відвідувач, зачинено, охорона). У режимі «Верифікація» на моніторі автоматично з’являється вікно з інформацією про власника наданої зчитувачу картки, а при наявності відеокамери – зображення власника картки. Прохід може бути дозволено або заборонено користувачем. Модуль дозволяє отримувати найпростіші звіти про зареєстровані події.

Локальне програмне забезпечення. Не залежно від кількості контролерів, встановлених на підприємстві, локальне ПЗ дозволяє працювати в поточний момент часу лише з одним обраним контролером.

PERCо-SL-01 «Локальне ПЗ» є безкоштовним програмним забезпеченням одного користувача і призначено для введення даних про співробітників, надання їм карток доступу з унікальним ідентифікатором, дозволу або заборони проходу, перегляду журналу подій, що стосується конкретного співробітника за вказаний період часу, конфігурації апаратури, протоколювання подій.

PERCо-SL-02 «Локальне ПЗ з відеоідентифікацією» є програмним забезпеченням одного користувача і дозволяє додатково до можливостей «Локального ПЗ» ідентифікувати й верифікувати співробітників і відвідувачів за допомогою фотокарток і кадрів з відеокамери, отримувати динамічне зображення з відеокамери у режимі реального часу.

Система «Електронна прохідна»
Електронна прохідна PERCо-КТ-02.3, PERCo-KT-02.7PERCo-KT-05.3, PERCo-KR-05.3 – готове елегантне та економічне рішення для організації прохідної на малих і середніх підприємствах. Складається із турнікету з вбудованим контролером і двома зчитувачами. До комплекту поставки входить програмне забезпечення «Локальне».

Система «Електронний кабінет»
Електронний кабінет PERCо-КL дозволяє керівникам дистанційно управляти режимом роботи дверима свого кабінету. Вона допомагає зекономити робочий час, забезпечити збереження комерційної інформації й коректно організувати роботу з відвідувачами. До базової комплектації системи «Електронний кабінет» входять: контролер замка, зчитувач, блок внутрішньої індикації з ІЧ-приймачем, інфрачервоний пульт дистанційного управління, кнопка відчинення дверей, програмне забезпечення «Локальне ПЗ».

   

 


'Мамаєва слобода'. Центр народознавства Козак Мамай.

Security-UA.com: специализированный информационно-аналитический портал по безопасности
Security–UA.com: специализированный информационно-аналитический портал по безопасности

Перше інформаційно-іміджеве видання, в якому системно представлені державні органи сектору безпеки разом з провідними операторами цієї галузі
www.bezpeka.name
Проект "Суб'єкти безпеки в Україні"

OXOPOHA.COM - Каталог предприятий и доска бесплатных объявлений отрасли Охрана и Безопасность© 2021 СИСТЕМНІ КОМУНІКАЦІЇ - СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ